Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2014

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję

Raport z dnia: 2014-05-30 17:15

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki (dalej: „Rada Nadzorcza”) w dniu 29 maja 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki na dwóch członków – Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała Pana Wiesława Klimkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała Radu Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 5 czerwca 2014 roku.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)