Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2012

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Raport z dnia: 2012-01-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2012:

– 30.04.2012 – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2011
– 18.05.2012 – śródroczny raport zarządu w I półroczu 2012 roku
– 31.08.2012 – raport półroczny jednostkowy i skonsolidowany za I półrocze 2012 roku
– 16.11.2012 – śródroczny raport zarządu w II półroczu 2012 roku
– 30.04.2013 – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2012

Spółka będzie przekazywała śródroczne raporty zarządu, zgodnie z § 82 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz.259).

Szczegółowa podstawa prawna:
§103 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim