Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport z dnia: 2019-01-31 12:11

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje o terminach publikacji raportów okresowych dotyczących roku obrotowego 2019:

– 13 marca 2019 r. – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018,
– 9 maja 2019 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku,
– 22 sierpnia 2019 r. – skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku,
– 7 listopada 2019 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku;

Na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Spółce;

Na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone jednostkowe skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz ze skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim