Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2015

Termin publikacji prospektu emisyjnego

Raport z dnia: 2015-06-11 00:00

Zarząd PCC Rokita SA, informuje, że prospekt emisyjny III Programu Emisji Obligacji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 11 czerwca 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 12 czerwca 2015 r.

Udostępnienie prospektu do wiadomości publicznej nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta pod adresem:
www.pcc.rokita.pl
oraz na stronie oferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem:
www.bdm.com.pl.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych