Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2014

Termin publikacji prospektu emisyjnego

Raport z dnia: 2014-05-09 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 7 maja 2014 r. informuje, że prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 r. zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2014 r.

Udostępnienie prospektu do wiadomości publicznej nastąpi w formie elektronicznej na stronach internetowych:

Spółki www.pcc.rokita.pl, www.pccinwestor.pl

Oferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem www.bdm.pl

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)