Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2016

Spółka na Białorusi

Raport z dnia: 2016-04-28 01:00

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „PCC Rokita SA”) informuje, że powziął w dniu 28 kwietnia 2016 r. wiadomość o złożeniu wniosku o uznanie za niewypłacalną spółki PCC Prodex Bel Ltd z siedzibą w Mińsku (Białoruś), pośrednio zależnej od Emitenta (jednostka nieskonsolidowana).

Spółka PCC Prodex Bel Ltd została założona w 2012 r. w Mińsku. Celem powołania spółki było prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych. Spółka planowała wejście na nowe rynki wschodnie. Spółka jest w likwidacji, zgodnie z raportem bieżącym nr 07/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

Spółka PCC Prodex Bel Ltd w 2015 roku wygenerowała przychody na poziomie ok. 160 tys. w przeliczeniu na PLN.

Spółka PCC Prodex Bel Ltd od założenia do dnia przekazania niniejszego raportu nie zawarła żadnych istotnych kontraktów ani nie rozwinęła w żaden inny sposób znacząco działalności.

Uznanie za niewypłacalną spółki PCC Prodex Bel Ltd nie będzie miało znaczącego wpływu na sytuację finansową PCC Rokita SA, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Wniosek o uznanie spółki za niewypłacalną został złożony do Sądu Ekonomicznego w Mińsku w dniu 27 kwietnia 2016 r. przez Likwidatora Aleksandra Pietruszenko.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)