Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 44/2017

Rozstrzygnięcie rokowań w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny

Raport z dnia: 2017-10-10 17:45

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje, że w dniu 10 października 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań w związku ze złożoną ofertą Spółki, w przedmiocie wyrażenia zgody na wybór Spółki jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny (dalej: „WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny”).

Spółka na terenie WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny będzie miała zrealizować nowe inwestycje polegające na rozbudowie istniejącego zakładu (dalej: „Inwestycje”). Szacowana wartość Inwestycji wyniesie co najmniej 250 mln złotych.

Podstawa prawna: z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku