Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2014

Rozstrzygnięcie rokowań oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny przez spółkę zależną PCC PU Sp. z o.o.

Raport z dnia: 2014-06-17 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. powziął wiadomość o rozstrzygnięciu rokowań w przedmiocie wyrażenia zgody na wybór spółki zależnej PCC PU Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny (dalej: „WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny”) oraz w dniu 17 czerwca 2014 r. powziął wiadomość o wydaniu przedmiotowego zezwolenia.

Spółka PCC PU Sp. z o.o. planuje na terenie WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny zrealizować inwestycję związaną z rozwojem w segmencie poliuretanów sztywnych (dalej: „Inwestycja”). Szacowana wartość Inwestycji wynosi od 35.000.000,00 zł do 52.500.000,00 zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.