Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2011

Reorganizacja grupy kapitałowej

Raport z dnia: 2011-08-03 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 3 sierpnia 2011 r. PCC Rokita SA oraz Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o. o. podpisały umowę sprzedaży na rzecz PCC Consumer Products Sp. z o. o. (spółka zależna od PCC SE) spółki Kosmet-Rokita Sp. z o.o. Sprzedaż dotyczy 124.861 udziałów należących do PCC Rokita SA oraz 1 udziału należącego do Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o. o., które razem stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Kosmet-Rokita Sp. z o.o. Wartość nominalna każdego udziału wynosi 50,00 zł.

Cena sprzedaży udziałów należących do PCC Rokita SA została ustalona na  7.949.899,87 PLN.
Cena sprzedaży udziału należącego do Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o. o.  została ustalona na  63,67 PLN.

Przesunięcie spółki Kosmet-Rokita Sp. z o.o. w obrębie grupy PCC jest wysoce uzasadnione. Podstawową działalnością spółki Kosmet-Rokita Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż szerokiej gamy płynnych środków czystości (środki myjąco-czyszczące,  produkty do prania,  kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała, kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne do samochodów).  Firma ta specjalizuje się w produkcji marek własnych (private labels) i konfekcjonowaniu produktów na zamówienie, a więc wytwarza i dystrybuuje produkty przeznaczone dla klienta detalicznego. Ten model biznesowy odbiega jednak znacznie od modelu stosowanego w pozostałych spółkach produkcyjnych z grupy kapitałowej PCC Rokita, skoncentrowanych na wytwarzaniu surowców dla producentów towarów detalicznych spoza grupy.

Jednocześnie Zarząd PCC Rokita podpisał umowę sprzedaży na rzecz PCC Consumer Products Sp. z o. o. 1000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Kosmet Sp. z o.o.
Cena sprzedaży udziałów spółki Kosmet Sp. z o.o. została ustalona na poziomie ich ceny nominalnej: 50.000,00 PLN.

Spółka Kosmet Sp. z o.o. została założona w 2011 roku i nie podjęła jeszcze działalności.

Możliwość sprzedaży obu tych spółek została opisana na str. 56 Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego przez KNF 9 maja 2011 roku i opublikowanego na stronie PCC Rokita SA w dniu 18 maja 2011 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)