Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2012

Reorganizacja grupy kapitałowej

Raport z dnia: 2012-04-27 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. spółka Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. (spółka zależna od PCC Rokita SA) sprzedała 100% akcji spółki PCC Exol S.A. za cenę 199.876.000 zł. Nabywcą akcji jest spółka PCC SE (spółka nadrzędna wobec grupy kapitałowej PCC).

Możliwość przeniesienia akcji spółki PCC Exol SA w obrębie grupy kapitałowej PCC została opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 56), zatwierdzonym przez KNF w dniu 9 maja 2011 roku i opublikowanym na stronie internetowej PCC Rokita SA w dniu 18 maja 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)