Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2021

Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2021-04-14 17:14

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2020 (dalej: „Zysk”).

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału Zysku, określoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału Zysku.

Rada Nadzorcza Spółki zaproponowała podzielić Zysk za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w kwocie 97 227 920,17 zł w następujący sposób:

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycję Zarządu dotyczącą terminów:

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)