Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2023

Rejestracja obligacji serii HA w KDPW

Raport z dnia: 2023-11-06 23:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2023 r. powziął informację o zawarciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie obligacji na okaziciela serii HA. Zgodnie z oświadczeniem KDPW w sprawie rejestracji z dnia 6 listopada 2023 r., w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW dokonuje w dniu 8 listopada 2023 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 250 000 obligacji na okaziciela serii HA Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 781/X/23 z dnia 5 października 2023 r. oraz nadaje im kod PLPCCRK00290.

Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim