Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2022

Przyjęcie Założeń strategii dekarbonizacji

Raport z dnia: 2022-03-16 20:46

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. przyjął Założenia strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050.

Założenia strategii dekarbonizacji PCC Rokita odpowiadają na wyzwania transformacji klimatycznej stawiane przez Unię Europejską. Zakładane przez Spółkę cele wpisują się w inicjatywy dotyczące energii odnawialnej, efektywności energetycznej, czy emisji gazów cieplarnianych z przemysłu.

Zakładane cele strategii dekarbonizacji:

Plan realizacji

PCC Rokita szacuje, że zakładane cele strategiczne zostaną zrealizowane dzięki wdrożeniu szeregu komplementarnych inicjatyw w zakresie produkowanej i nabywanej energii elektrycznej, najważniejsze z nich to:

Zastrzeżenia

Realizacja niniejszych założeń zależy od:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku