Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 33/2018

Pozytywna opinia Zarządu

Raport z dnia: 2018-10-05 19:24

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu Spółki nr 9/2017 z 10.02.2017 r. oraz nr 10/2018 z 08.03.2018 r., informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 5 października 2018 r. decyzji w sprawie pozytywnej opinii co do potencjalnej alokacji do PCC SE z siedzibą w Duisburgu (dalej: „PCC SE”), projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję (dalej: „Projekt”). 

Zarząd Spółki po rozmowach z Zarządem PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz PCC SE, rozważa ewentualną możliwość alokacji Projektu do PCC SE mając na względzie obecne zaangażowanie PCC Rokita w szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz związaną z nimi konieczność zapewnienia niezbędnego finansowania. Realizacja omawianego potencjalnego scenariusza wiązałaby się między innymi z ustaleniem warunków wejścia PCC SE jako strony, w umowy dotąd zawarte pomiędzy Elpis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym a PETRONAS Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji .

Wobec powyższego, Zarząd Spółki pozytywnie ocenił ewentualną alokację Projektu do PCC SE.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)