Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2019

Pozytywna opinia Zarządu

Raport z dnia: 2019-03-01 14:11

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 1 marca 2019 r. decyzji w sprawie pozytywnej opinii co do potencjalnej współpracy z Shida Shenghua Chemical Group Co. Ltd. z siedzibą w Dongying, Chiny (dalej: „Shida”), dotyczącej projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji ewentualnej inwestycji w Brzegu Dolnym na terenie należącym do Spółki, w zakresie produkcji węglanów organicznych, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję (dalej: „Projekt”).

Zarząd PCC Rokita, na podstawie obecnie posiadanych informacji, pozytywnie ocenia podjęcie działań zmierzających do potencjalnej realizacji Projektu.

Kolejnymi krokami niezbędnymi do nawiązania współpracy z Shida byłoby m.in. zawarcie umowy o współpracy, zawarcie umów stowarzyszonych, ocena opłacalności Projektu oraz kompleksowa ocena ryzyk związanych z szeroko rozumianą współpracą, przy czym kolejność wymienionych zdarzeń nie świadczy o poziomie ich istotności czy też przewidywanej chronologii podejmowanych działań.

O podjęciu dalszych istotnych kroków w kwestii Projektu Spółka będzie informować na bieżąco w kolejnych raportach.