Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 47/2016

Pozytywna ocena Zarządu

Raport z dnia: 2016-09-20 13:18

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 25.03.2016 r., informuje o dalszych ustaleniach w sprawie rozważanej możliwości rozpoczęcia w Tajlandii produkcji w branży poliuretanowej.

Zarząd Spółki dokonał analizy sytuacji oraz potencjału istniejącej spółki z grupy IRPC – to jest IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”) jako producenta systemów poliuretanowych i polioli, pod kątem możliwości inwestycji w IRPC Polyol poprzez zakup części udziałów w tej spółce i utworzenie spółki joint venture wspólnie z IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku (dalej: „Inwestycja”).

Ponadto w ramach prowadzonych negocjacji z IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku, ustalona została cena nabycia od tej spółki części udziałów w spółce IRPC Polyol na kwotę ok. 80 mln BAHT, co stanowi równowartość ok. 8,9 mln zł wg kursu na dzień 20 września 2016 r., przy czym ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego przez biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki w obecnym stanie zaawansowania działań pozytywnie ocenił zasadność Inwestycji.

Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownych zgód na Inwestycję.

O podjęciu dalszych istotnych kroków w kwestii Inwestycji Spółka będzie informować na bieżąco w kolejnych raportach.