Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2017

Pozytywna ocena Zarządu

Raport z dnia: 2017-03-20 17:11

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje o wstępnym zainteresowaniu Spółki potencjalnym zakupem aktywów spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii (dalej: „Projekt”).

Spółka dokonała wstępnego zapoznania się z aktywami spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii, w postaci instalacji do prowadzenia produkcji chemicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wraz z nieruchomościami.

Do podjęcia dalszych kroków w celu realizacji Projektu, zmierzających do złożenia wiążącej oferty zakupu tych aktywów, konieczne jest zbadanie przez Spółkę pozostałych warunków ewentualnej transakcji, jak i potencjału do produkcji chemicznej w Rumunii, w tym zasad związanych z prowadzeniem działalności na terenie Rumunii oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej tego Projektu.

Zarząd Spółki na obecnym etapie pozytywnie ocenia podjęcie dalszych kroków w celu zbadania warunków i zasadności zakupu aktywów spółki OLTCHIM S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)