Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 48/2014

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2014-11-12 19:15

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2014 r. powołało dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w osobach: pana Mariana Nogi oraz pana Roberta Pabicha.

Informacje dotyczące pana Mariana Nogi oraz pana Roberta Pabicha jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim