Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2017

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport z dnia: 2017-01-11 12:51

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 stycznia 2017 r. powołało członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Szymanka.

Informacje dotyczące Pana Arkadiusza Szymanka jako osoby nadzorującej, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania