Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 55/2017

Podpisanie umowy na dostawę węgla

Raport z dnia: 2017-12-07 18:03

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty, informuje o podpisaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. (dalej: „PGG”) umowy wieloletniej sprzedaży węgla (dalej: „Umowa”).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, jak i PGG, z zachowaniem 24 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie najbliższych pięciu lat, tj. liczona zgodnie z przyjętą przez Spółkę praktyką w zakresie szacowania umów wieloletnich, wynosi ponad 160 mln zł i jest znacząca. W Umowie wskazane zostały ilości węgla podlegające dostawom do Spółki w latach 2018 – 2019, przy czym dostawy na kolejne lata będą ustalane na podstawie corocznych harmonogramów dostaw.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).