Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2012

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2012-12-21 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. Spółka podpisała z Total Petrochemicals & Refining SA/NV z siedzibą w Brukseli (Belgia), umowę na dostawę propylenu.

Umowa została zawarta na okres dwóch lat i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. z 9-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 19 200 000,00 EUR, tj. ok. 78 144 000 PLN (na dzień 20 grudnia 2012 r.).
Emitent jest również w trakcie wykonywania umowy z Total Petrochemicals & Refining SA/NV, która obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wartość tej umowy wynosi 5 700 000,00 EUR, tj. ok. 23 199 000 PLN.

Propylen jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji PCC Rokita S.A.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)