Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 37/2017

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2017-08-08 14:34

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a AB CHEMICALS Ltd. z siedzibą w Larnaca (Cypr), (dalej: „AB CHEMICALS”), na dostawę propylenu (dalej: „Umowa”).

Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 11,7 mln EUR, tj. ok. 49,8 mln PLN (na dzień 8 sierpnia 2017 r.).

Umowa reguluje dostawy propylenu w 2017 roku z możliwością rozwiązania Umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku niedotrzymania przez AB CHEMICALS istotnych postanowień Umowy.

Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa jest dla Spółki istotną ze względu na fakt, że propylen jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji Spółki i AB CHEMICALS jest dla Spółki jednym z dwóch wiodących dostawców propylenu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)