Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2018

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2018-01-18 18:01

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Ruhr-Petrol GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) (dalej: „Ruhr-Petrol”), na dostawę propylenu (dalej: „Umowa”).

Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi netto 13,95 mln EUR, tj. ok. 58,2 mln PLN (na dzień 18 stycznia 2018 r.).

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2018 r., z możliwością rozwiązania Umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku naruszenia przez Ruhr-Petrol istotnych postanowień Umowy.

Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa jest dla Spółki istotną ze względu na fakt, że propylen jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji
Spółki i Ruhr-Petrol jest dla Spółki wiodącym dostawcą propylenu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)