Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2011

Podjęcie decyzji o zamiarze wydzielenia

Raport z dnia: 2011-08-03 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 3 sierpnia 2011 r. podjął decyzję o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do wydzielenia kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) z PCC Rokita SA i przeniesienia go aportem do spółki zależnej PCC Exol SA.

Obie te jednostki są ze sobą ściśle powiązane biznesowo. Kompleks Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) jest bezpośrednim odbiorcą produkowanych przez spółkę PCC Exol SA etoksylatów, z których powstają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty), niezbędne do produkcji środków czystości.

Zdaniem Zarządu PCC Rokita SA połączenie tych segmentów biznesowych w dedykowanej do tego celu spółce pozwoli wykorzystać efekty synergii w obszarze zarządzania, finansowania rozwoju i kontroli nad strukturą kosztów produkcji. 

Opisywane wydzielenie nie wpływa w żaden sposób na wielkość zatrudnienia na poziomie grupy kapitałowej PCC Rokita.

Możliwość wydzielenia kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) ze struktur PCC Rokita SA została opisana na str. 56 Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego przez KNF 9 maja 2011 roku i opublikowanego na stronie PCC Rokita SA w dniu  18 maja 2011 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)