Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2021

Opóźniona informacja poufna

Raport z dnia: 2021-08-30 19:07

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka PCC Rokita S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą udziału Spółki w negocjacjach z PKN Orlen S.A. wspólnie z PCC EXOL S.A. dotyczących dostaw tlenku etylenu po roku 2023 („Informacja Poufna”).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 25 maja 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. otrzymał od PCC EXOL S.A. wniosek o przeprowadzenie przez PCC Rokita wspólnie z PCC EXOL S.A. analizy możliwości wspólnej partycypacji w odbiorach zwiększonych ilości (docelowo do 120.000 ton rocznie) tlenku etylenu od PKN Orlen S.A. po roku 2023 jak również możliwości wspólnego zagospodarowania takiej zwiększonej ilości tlenku etylenu w portfolio produktowym.

Mając na względzie dotychczasową współpracę Spółki i PCC EXOL S.A. w zakresie odbioru tlenku etylenu od PKN Orlen S.A., Zarząd Spółki, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości produkcji i działalności, uznał, że koncepcja współpracy przedstawiona przez PCC EXOL S.A. wymaga szczegółowej i pogłębionej analizy. Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej dostaw tlenku etylenu po 2023 roku jest ustalenie zasad jego zagospodarowania, w tym zasad podziału pomiędzy PCC Rokita oraz PCC EXOL S.A. nakładów inwestycyjnych koniecznych do zwiększenia  zdolności produkcyjnych, analizy chłonności rynku produktów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, w tym analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, oraz uzgodnienie w toku negocjacji satysfakcjonujących dla Spółki i PCC EXOL S.A. warunków współpracy z PKN Orlen S.A.

Zarząd Spółki uzyskał w dniu 25 maja 2021 r. zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie ww. działań i wykonanie ww. analiz oraz przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień.”

Ponadto Spółka informuje, że ewentualna decyzja o podpisaniu przez PCC EXOL S.A. z PKN Orlen S.A. umowy dostawy tlenku etylenu będzie uzależniona od odpowiednich zgód korporacyjnych.