Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 47/2014

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport z dnia: 2014-11-12 19:10

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2014 r. odwołało dwóch członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w osobach: pani Ulrike Warnecke oraz pana Mariusza Dopierały. Pani Ulrike Warnecke pełniła dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej a pan Mariusz Dopierała sekretarza Rady Nadzorczej.

Nie zostały podane przyczyny odwołania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.