Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2012

Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Raport z dnia: 2012-01-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.