Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2016

Likwidacja spółki na Białorusi

Raport z dnia: 2016-02-16 00:00

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „PCC Rokita SA”) informuje, że powziął w dniu 16 lutego 2016 r. wiadomość o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki PCC Prodex Bel Ltd z siedzibą w Mińsku (Białoruś), pośrednio zależnej od Emitenta (jednostka nieskonsolidowana).

Spółka PCC Prodex Bel Ltd została założona w 2012 r. w Mińsku. Celem powołania spółki było prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych. Spółka planowała wejście na nowe rynki wschodnie.

Spółka PCC Prodex Bel Ltd w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wygenerowała przychody na poziomie ok. 160 tys. w przeliczeniu na PLN.

Spółka PCC Prodex Bel Ltd od założenia do dnia przekazania niniejszego raportu nie zawarła żadnych istotnych kontraktów ani nie rozwinęła w żaden inny sposób znacząco działalności.

Likwidacja spółki PCC Prodex Bel Ltd nie będzie miała znaczącego wpływu na sytuację finansową PCC Rokita SA, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Wniosek o likwidację został złożony 29 maja 2015 r. zgodnie z właściwością, do Ministerstwa Sprawiedliwości w Mińsku. Likwidatorem jest pan Aleksander Pietruszenko.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)