Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2020

Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport z dnia: 2020-04-04 13:56

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. informuje, że w związku z omyłką pisarską w życiorysie powołanego Członka Rady Nadzorczej, Pana Roberta Pabicha, dokonuje korekty tego życiorysu.

Było:
Waldemar Preussner nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Waldemar Preussner nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jest:
Robert Pabich nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Robert Pabich nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje prawidłowo sporządzony życiorys Pana Roberta Pabicha.

Pliki do pobrania