Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2014

Korekta raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014r.

Raport z dnia: 2014-06-04 15:00

Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014r. (dalej: "Raport") w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie oferowanych Akcji Sprzedawanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach informuje, iż w wyniku omyłki błędnie podana została słownie cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych, tj. zamiast prawidowego określenia słownego ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie 33 (trzydzieści trzy) złote, podano omyłkowo: na poziomie 33 (trzydzieści sześć) złotych.

W pozostałym zakresie zapisy Raportu pozostają niezmienione.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z §6 ust. 2 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)