Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2017

Korekta raportu bieżącego dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA

Raport z dnia: 2017-03-23 23:08

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 8 marca 2017 r. informuje, że dołącza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku 2016 do projektu uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §6 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Pliki do pobrania