Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2021

Korekta raportu bieżącego 9/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. (błędna podstawa prawna)

Raport z dnia: 2021-04-19 20:53

Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu z dnia 19 kwietnia 2021 r. dot. wcześniejszego wykupu obligacji serii DD, opublikowanego pod numerem 9/2021 informuje, iż w skutek oczywistej omyłki błędnie wybrano podstawę prawną w formularzu ESPI. Wskazany raport powinien zostać opublikowany z podstawą prawną: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)