Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 49/2016

Korekta raportu bieżącego 49/2016 z dnia 6 października 2016 r. (błędna numeracja raportu bieżącego)

Raport z dnia: 2016-10-06 22:13

Zarząd PCC Rokita SA w nawiązaniu do raportu z dnia 6 października 2016 r. dot. Umorzenia postępowania przez URE, opublikowanego pod numerem 49/2016 informuje, iż w skutek oczywistej omyłki błędnie oznaczony został numer raportu. Wskazany raport powinien zostać opublikowany z kolejnym numerem – 50/2016.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)