Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2011

Korekta pomyłki edytorskiej w skonsolidowanym raporcie półrocznym za 2011r.

Raport z dnia: 2011-09-12 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż w skonsolidowanym raporcie półrocznym za 2011 r. opublikowanym w 31 sierpnia 2011 r. wystąpiła pomyłka edytorska w "wybranych danych finansowych". Błąd polega na omyłkowym wpisaniu danych półrocznych do kolumny zawierającej dane roczne za 12 miesięcy zakończone 31.12.2010 w PLN i EUR.

Zestawienie zmian w "wybranych danych finansowych" oraz tabelę z właściwymi danymi Emitent przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż pozostałe elementy skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011 r. pozostają aktualne, a powstała pomyłka ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie miała wpływu na ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej PCC Rokita, które zostały obliczone w sposób prawidłowy.

załącznik: