Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 37/2014

Korekta informacji o zakończeniu subskrypcji obligacji serii BB

Raport z dnia: 2014-10-15 01:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2014 z dnia 15 października 2014r. (dalej: „Raport”) w sprawie informacji o zakończeniu subskrypcji obligacji serii BB informuje, iż omyłkowo w punkcie 4 Raportu jak i w wyjaśnieniu oznaczonym „*” podana została niewłaściwa stopa redukcji oraz w punkcie 6 Raportu niewłaściwa liczba przydzielonych obligacji w podziale na obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego oraz obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału.  

W związku z omyłką Spółka dokonuje niniejszym następującego sprostowania Raportu: 

było:  „4. Stopa redukcji obligacji: 43,87% *. ”

jest: „4. Stopa redukcji obligacji: 46,78% *.” 

było: „Na tym etapie przydział Obligacji serii BB został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a zapisy zostały zredukowane o 43,87%.”

jest:  „Na tym etapie przydział Obligacji serii BB został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a zapisy zostały zredukowane o 46,78%.” 

było:  „Liczba przydzielonych obligacji: 250 000, w tym:  – obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego: 118 838,  – obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału: 131 162.”

jest:   „Liczba przydzielonych obligacji: 250 000, w tym:  – obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego: 133 361,  – obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału: 116 639.” 

W pozostałym zakresie zapisy Raportu pozostają niezmienione. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §6 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)