Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2012

Korekta danych porównywalnych w raporcie półrocznym skonsolidowanym

Raport z dnia: 2012-09-11 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej informacji korektę danych porównywalnych opublikowanych w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2012 roku w dniu 31 sierpnia 2012 roku.
W raporcie omyłkowo podano w tabeli „WYBRANE DANE FINANSOWE” niewłaściwą wartość przychodów ze sprzedaży za 12 miesięcy zakończone 31.12.2011 oraz przeliczenie tej kwoty na EUR.

W wersie „Przychody ze sprzedaży” za 12 miesięcy zakończone 31.12.2011 było:
w tys. zł – 1 172 390
w tys. EUR – 283 179

W wersie „Przychody ze sprzedaży” za 12 miesięcy zakończone 31.12.2011 powinno być:
w tys. zł – 950 609
w tys. EUR – 229 610

Niniejsza korekta nie ma wpływu na dane półroczne grupy kapitałowej prezentowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2012. Pozostałe dane pozostają bez zmian.

Tabela „WYBRANE DANE FINANSOWE” z właściwymi danymi porównywalnymi za 12 miesięcy zakończone 31.12.2011 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania