Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2020

Komunikat w sprawie daty rejestracji obligacji serii GB

Raport z dnia: 2020-05-26 13:39

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 maja 2020 r. otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Zgodnie z komunikatem z dnia 26 maja 2020 r. dniem rejestracji 178.094 obligacji serii GB Spółki o kodzie ISIN PLPCCRK00274 będzie dzień 27 maja 2020 r.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim