Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 34/2018

Informacja w sprawie surowca

Raport z dnia: 2018-11-03 22:48

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) informuje, że w dniu 02.11.2018 roku Spółka została powiadomiona, iż w dniu 31.10.2018 roku doszło do zdarzenia Siły Wyższej na Instalacji Olefin w Płocku (dalej: „Siła Wyższa”), należącej do PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „PKN Orlen”), które to zdarzenie skutkuje redukcją dostaw produktów wytwarzanych na Instalacji Olefin i Instalacjach Pochodnych Olefin, tj. m.in. na Instalacji Tlenku Etylenu, do czasu ich ponownego uruchomienia lub dociążenia (dalej: „Powiadomienie”).

Tlenek etylenu jest jednym z głównych surowców wykorzystywanych przez Spółkę, używanych do produkcji polioli polieterowych w ramach działalności segmentu Poliuretany. Wykorzystywany w produkcji tlenek etylenu w znaczącej części pochodzi z instalacji PKN Orlen.

Powyższa sytuacja dla PCC Rokita skutkuje zakłóceniami w zaopatrzeniu w tlenek etylenu, a w konsekwencji może doprowadzić do zakłóceń w zakresie terminowej realizacji dostaw części produktów z grupy polioli polieterowych, wytwarzanych przez Spółkę w ramach działalności segmentu Poliuretany.

Wstępnie szacowany okres postoju wskazany w Powiadomieniu potrwa do 10 dni, a informacja o ponownym uruchomieniu produkcji ma zostać przekazana przez PKN Orlen.

Obecnie podejmowane są przez Spółkę działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków tego zdarzenia Siły Wyższej i Spółka dołoży wszelkich starań celem ich złagodzenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)