Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 35/2018

Informacja w sprawie surowca – aktualizacja

Raport z dnia: 2018-11-14 10:42

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/ 2018 z dnia 03.11.2018 r. informuje, że w dniu 14.11.2018 r. Spółka została powiadomiona o zakończeniu w dniu 11.11.2018 r. zdarzenia Siły Wyższej na Instalacji Olefin w Płocku (dalej: „Siła Wyższa”), należącej do PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „PKN Orlen”), które to zdarzenie miało wpływ na produkcję na Instalacji Olefin i Instalacjach Pochodnych Olefin, tj. m.in. na Instalacji Tlenku Etylenu.

Siła Wyższa skutkowała zakłóceniami w zaopatrzeniu Spółki w tlenek etylenu, który jest jednym z głównych surowców wykorzystywanych przez Spółkę, używanych do produkcji polioli polieterowych w ramach działalności segmentu Poliuretany. Wykorzystywany w produkcji tlenek etylenu w znaczącej części pochodzi z instalacji PKN Orlen.

Obecnie, zgodnie z otrzymanym w dniu 14.11.2018 r. od PKN Orlen powiadomieniem, PKN Orlen jest w stanie wykonywać swoje zobowiązania w zakresie dostaw produktów, wytwarzanych na instalacjach w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)