Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 38/2016

Informacja w kontekście rozstrzygnięcia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Raport z dnia: 2016-07-07 13:06

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż powziął informację o rozstrzygnięciu czwartego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Spółka wnioskowała w ramach tego przetargu o 43 496,000 toe świadectw efektywności energetycznej na zrealizowane już przedsięwzięcie, służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (dalej: ustawa).

Spółka niezwłocznie wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) o wydanie świadectw efektywności energetycznej w/w ilości. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy, Prezes URE wydaje świadectwa efektywności energetycznej Spółce w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw, wyceniana wg kursu na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. na dzień 5 lipca 2016 r., wyniosła 43.278.520,00 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż prawa majątkowe wynikające z przyznanych świadectw efektywności energetycznej powstaną i będą przysługiwać Spółce z chwilą zapisania ich w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi, wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej. Wpis w rejestrze nastąpi na podstawie informacji Prezesa URE o świadectwie efektywności energetycznej wydanym Spółce (art. 25 ust. 2 ustawy).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)