Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 40/2016

Informacja w kontekście rozstrzygnięcia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Raport z dnia: 2016-08-09 10:37

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2016 z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, informuje, iż powziął informację o zapisaniu świadectw efektywności energetycznej w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi.

Spółka wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) o wydanie świadectw efektywności energetycznej w ilości 43 496,000 toe.

Wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw, wyceniana wg kursu na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. na dzień 7 lipca 2016 r., wyniosła 42.974.048 zł. Wycena została ustalona na podstawie ostatniego notowania na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Prawa majątkowe wynikające z przyznanych świadectw efektywności energetycznej powstały i przysługują Spółce z chwilą zapisania ich w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi, wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej. Wpis w rejestrze nastąpił na podstawie informacji Prezesa URE o świadectwie efektywności energetycznej wydanym Spółce (art. 25 ust. 2 ustawy).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)