Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 1/2019

Informacja o zamiarze pozyskania finansowania

Raport z dnia: 2019-01-11 14:15

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) informuje, iż Spółka mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz stały rozwój Spółki w tym m. in. poprzez inwestycje, zamierza pozyskać finansowanie w formie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (dalej: „EBI”) na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.

Zamiar pozyskania finansowania z EBI jest wyrazem wstępnego etapu poszukiwania przez Spółkę finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych PCC Rokita. Kolejnymi krokami niezbędnymi do nawiązania współpracy z EBI byłoby potwierdzenie warunków, w tym ocena ryzyk związanych z zaciągnięciem kredytu oraz uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy kredytowej przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)