Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2015

Informacja o transakcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2014 nie przekroczyła 5000 euro

Raport z dnia: 2015-01-30 01:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) informuje, iż zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od osób mających dostęp do informacji poufnej Spółki, miały miejsce następujące transakcje, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, z udziałem osób pełniących funkcje w Spółce, których suma nie przekroczyła kwoty 5.000 euro, podane uprzednio do publicznej wiadomości zgodnie z raportem bieżącym nr 40/2014 oraz 41/2014 z dnia 22.10.2014r.:

1. nabycie przez osobę pełniącą funkcję w organach Spółki 99.800 akcji Spółki po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 120 euro w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 20.10.2014 r.;  

2. zbycie przez PCC SE, reprezentowaną przez Panią Ulrike Warnecke oraz Pana Alfreda Pelzer, Członków Rady Nadzorczej Spółki (tj. przez podmiot, w którym Ulrike Warnecke oraz Alfred Pelzer są członkami organów zarządzających lub nadzorujących), 99.800 akcji Spółki po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 120 euro w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 20.10.2014 r.  

3. nabycie przez osobę pełniącą funkcję w organach Spółki 66.533 akcji Spółki po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 80 euro w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 20.10.2014 r.;  

4. zbycie przez PCC SE, reprezentowaną przez Panią Ulrike Warnecke oraz Pana Alfreda Pelzer, Członków Rady Nadzorczej Spółki (tj. przez podmiot, w którym Ulrike Warnecke oraz Alfred Pelzer są członkami organów zarządzających lub nadzorujących), 66.533 akcji Spółki po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 80 euro w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 20.10.2014 r.  

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94) z dnia 29 lipca 2005 r., § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1950).