Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2014

Emisja obligacji serii BA w ramach Transzy Kaskadowej

Raport z dnia: 2014-04-14 14:04

Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego II Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 stycznia 2014r., opublikowanego 31 stycznia 2014r. oraz na podstawie art. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH, ust. 1 pkt 8 uchwały z 28 czerwca 2013r. nr 349/VII/13 Zarządu PCC Rokita SA w sprawie II Programu Emisji Obligacji („Program”), uchwały z 1 kwietnia 2014r. nr 450/VII/14 Zarządu PCC Rokita SA w sprawie emisji obligacji serii BA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii BA („Obligacje serii BA”), jak i mając na uwadze opublikowane przez Spółkę 4 kwietnia 2014r. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii BA,

Zarząd Spółki w dniu 14 kwietnia 2014r. podjął uchwałę w sprawie ostatecznej ilości Obligacji serii BA oferowanych w Transzy Kaskadowej.

Ostateczna ilość obligacji serii BA, oferowanych w ramach Transzy Kaskadowej, wynosi 170.000 sztuk Obligacji serii BA.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)