Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2021

Decyzja o realizacji inwestycji w Brzegu Dolnym

Raport z dnia: 2021-12-02 21:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „PCC Rokita”) informuje, informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. zostały wyrażone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki zgody na inwestycję polegającą na utworzeniu nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym („Inwestycja”).

Inwestycja będzie realizowana przez PCC BD Sp. z o.o. („PCC BD”), której wspólnikami są PCC Rokita S.A. i PCC EXOL S.A., obie posiadające po 50% udziałów.

W dniu 2 grudnia 2021 r. zgody na Inwestycję zostały wyrażone również przez Radę Nadzorczą i Zarząd PCC EXOL S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników PCC BD i Zarząd PCC BD.

Spółka otrzymała również informację o zgodzie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. na realizację Inwestycji, co powoduje wejście w życie umowy na dostawy i odbiór tlenku etylenu pomiędzy PCC EXOL S.A. a PKN Orlen S.A. („Umowa”) oraz umowy o współpracy pomiędzy Spółką a PCC EXOL S.A., o których mowa w raportach nr 26/2021 i 25/2021 z dnia 11.10.2021.

Instalacja wybudowana w ramach Inwestycji będzie służyła do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego dostawy od 2024 roku będą realizowane na podstawie Umowy.

Wartość szacunkowa nakładów na tę Inwestycję to około 351 mln zł. Zakończenie Inwestycji przewidywane jest na połowę 2026 roku.

Wstępnie zakładane średnioroczne nowe potencjalne zdolności produkcyjne przy zakładanym portfolio dzięki Inwestycji wyniosą szacunkowo 50-55 tys. ton.

Inwestycja w nową instalację ma nie tylko zwiększyć wolumen możliwych do zaoferowania wyrobów, ale też poszerzyć portfolio produktowe Grupy PCC Rokita. Nowa instalacja ma służyć wytwarzaniu wielu różnych produktów, które będą mogły mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach, ponieważ będą mogły stanowić surowiec do dalszych procesów przemysłowych. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama etoksylatów, polialkilenoglikoli, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku