Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2020

Aneks do umowy na zakup energii elektrycznej

Raport z dnia: 2020-03-12 11:13

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”), w nawiązaniu raportu bieżącego Spółki nr 27/2015 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie umowy na zakup energii elektrycznej („Umowa”), informuje, iż w dniu 12 marca 2020 r. Spółka zawarła z PGE Obrót S.A. aneks do Umowy („Aneks”). Wartość szacunkowa Umowy istotnie się zmieni i wzrośnie wobec pierwotnie szacowanej wartości [tj. kwoty 237,5 mln zł netto (tj. 292,1 mln zł brutto)] o kwotę 183,1 mln zł brutto, tj. do łącznej kwoty 475,2 mln zł brutto.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie w związku z zawarciem Aneksu.

Umowa i Aneks mają istotne znaczenie dla działalności Spółki ze względu na przedmiot i szacunkową wartość zarówno Umowy, jak i Aneksu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.