Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2019

Alokacja projektu

Raport z dnia: 2019-03-22 13:13

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu Spółki nr 9/2017 z 10.02.2017 r., nr 10/2018 z 08.03.2018 r. oraz nr 33/2018 z 05.10.2018 r., informuje o sprzedaży przez spółkę Elpis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Elpis”), podmiot zależny od PCC Rokita i PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, 100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji (dalej: „PCC Oxyalkylates”), które będą uprawniały do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Kupującym jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu (dalej: „PCC SE”). Cena sprzedaży udziałów PCC Oxyalkylates wyniosła 8,2 mln zł.

Sprzedaż udziałów PCC Oxyalkylates jest wyrazem alokacji do PCC SE projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję (dalej: „Projekt”).

Wraz z zakupem udziałów PCC Oxyalkylates, PCC SE oświadczyła, iż ma świadomość zapisów, w tym zobowiązań, wynikających z umów związanych z Projektem, zawartych dotąd pomiędzy Elpis a PETRONAS Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji (dalej: „Umowy”) oraz zobowiązała się podjąć starania w celu wstąpienia przez PCC SE bądź PCC Oxyalkylates w te Umowy, przy jednoczesnym wyjściu Elpis z Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)