Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo;

  2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Zarządzanie, Administracja Publiczna.

Związany z PCC Rokita SA od 1999 roku, gdzie rozpoczynał swoją karierę zawodową na stanowisku Kierownika Projektu. W 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej. Od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. W 2010 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita SA.

Wiesław Klimkowski pełni również funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in.: PCC EXOL S.A, Ekologistyka Sp. z o.o., PCC Apakor Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o., PCC IT S.A., PCC Consumer Products S.A, PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość;

  • Maastricht School of Management, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate Strategy).

Związany z PCC Rokita SA od 2008 roku, początkowo na stanowisku Dyrektora Finansowego. W 2010 roku objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu. W październiku 2010 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

We wcześniejszych latach pracował między innymi na stanowiskach:

  • Zastępca Dyrektora Finansowego ZPT w Warszawie SA w Bunge Group Ltd;

  • Dyrektor Finansowy oraz Członek Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Bongrain Soparind Group;

  • Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w Jaroma SA.

Rafał Zdon jest również Wiceprezesem Zarządu w PCC EXOL S.A. oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., Elpis Sp. z o.o. czy PCC Chemax Inc. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.