Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo;

  2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Zarządzanie, Administracja Publiczna.

Z Grupą PCC związany od czerwca 1999 r. Początkowo pracował na stanowisku Kierownika Projektu w PCC Rokita S.A. W tej samej spółce, w 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Grupy Kapitałowej, a od 2005 r. dodatkowo pełnił funkcję Członka Zarządu. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu spółką chemiczną. W 2010 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu spółki PCC Rokita S.A., będącej największą spółką chemiczną na Dolnym Śląsku i jedną z większych w Polsce.

Wiesław Klimkowski pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in.: PCC EXOL S.A, Ekologistyka Sp. z o.o., PCC Apakor Sp. z o.o., PCC Autochem Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o., PCC IT S.A., PCC Consumer Products S.A., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC BD Sp. z o.o., w innych spółkach spoza Grupy PCC oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Wiesław Klimkowski jest aktywnym uczestnikiem działań podejmowanych przez różne stowarzyszenia i organizacje działające w branży chemicznej (np. Polska Izba Przemysłu Chemicznego czy Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”). Bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych przez branżę chemiczną (np. II Forum Kampanii „Polska Chemia”, Kongres Polska Chemia czy Forum Ekonomiczne w Krynicy).

Wiesław Klimkowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Wiesław Klimkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).

Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość;

  • Maastricht School of Management, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University (MBA, Industrial Policy & Corporate Strategy).

Z PCC Rokita związany jest od 2008 roku, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. W styczniu 2010 r. objął dodatkowo funkcję Członka Zarządu tejże Spółki. W październiku 2010 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

We wcześniejszych latach pracował między innymi na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Finansowego ZPT w Warszawie SA w Bunge Group Ltd; Dyrektora Finansowego oraz Członka Komitetu Dyrekcyjnego w ICC Pasłęk Sp. z o.o. w Bongrain Soparind Group oraz Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w Jaroma SA.

Rafał Zdon jest również Wiceprezesem Zarządu w PCC EXOL SA, oraz pełni funkcje w innych spółkach Grupy PCC, w tym m.in: PCC BD Sp. z o.o., CWB „Partner” Sp. z o.o., LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o., ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC Therm Sp. z o.o., distripark.com Sp. z o.o. czy PCC Prodex Sp. z o.o. oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Rafał Zdon nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej.

Rafał Zdon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 06 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U.2021.1909 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz nie został wpisany przed dniem 01.12.2021 r. do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2023.685 t.j. z dnia 2023.04.12).