Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla II Programu Emisji Obligacji PCC Rokita SA

2014-01-29
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt emisyjny dla II Programu Emisji Obligacji PCC Rokita SA.

29.01.2014

W dniu 28 stycznia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji. Podmiotem oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej.