Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Zarząd PCC Rokita rekomenduje wypłatę dywidendy

2015-04-02
Zarząd PCC Rokita, notowanego na GPW w Warszawie największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta polioli, zarekomendował przeznaczenie wypracowanego zysku netto na dywidendę

Zarząd PCC Rokita, notowanego na GPW w Warszawie największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta polioli, zarekomendował przeznaczenie wypracowanego zysku netto na dywidendę.

PCC Rokita wypracowała w ubiegłym roku jednostkowy zysk netto na poziomie 69,4 mln zł, przy przychodach sięgających ponad 1 mld zł. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 100,00 % zysku netto wygenerowanego przez spółkę w 2014 r.

Walne Zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja w sprawie podziału zysku zostało zwołane na 24 kwietnia 2015 r. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 13 maja 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy 28 maja 2015 r.

Rekomendacja podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej polityki dywidendowej. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła 68,7 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co również stanowiło cały zysk netto wypracowany w poprzednim roku.

– Rok 2014 był bardzo dobrym okresem dla naszej spółki, pod względem wyników wręcz rekordowym. Nasze ubiegłoroczne osiągnięcia pokazują, że systematycznie realizowana strategia oparta na inwestycjach w instalacje, rozszerzaniu portfolio produktowego oraz ekspansji zagranicznej, przynosi zamierzone efekty. Dzięki temu możemy wypracowywać satysfakcjonujący nas wynik i dzielić się zyskiem z akcjonariuszami – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Ubiegły rok był bardzo dobry dla całej Grupy Kapitałowej PCC Rokita. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 203,5 mln zł (wzrost o 2,6% r/r), zysk z działalności operacyjnej 81,0 mln zł (wzrost o 4,9% r/r), EBITDA 125,2 mln zł (wzrost o 4,5% r/r), a zysk netto 71,2 mln zł (wzrost o 22,2% r/r).

Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża brutto ze sprzedaży w 2014 r. wyniosła 18,6% (wzrost o 0,6 p.p. r/r), marża EBIT 7,4% (wzrost o 0,4 p.p. r/r), marża EBITDA 11,5% (wzrost o 0,6 p.p. r/r), a marża netto 6,5% (wzrost o 1,2 p.p. r/r).